PARTENERI PENTRU VIITOR

Privacy

MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. figurează în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal la nr. 11318.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați dumneavoastră, în calitate de asistent în brokeraj și în calitate de client. Scopul colectării acestor date este desfășurarea activității de brokeraj în asigurări. Datele despre asistenții în brokeraj vor fi stocate până la rezilierea contractului de mandat, iar datele despre clienți vor fi stocate pe toată durata valabilității poliței de asigurare încheiate.


Nu sunteți obligat(ă) să funizați aceste date, dar refuzul dvs. determină neînregistrarea datelor dvs. și în consecință, imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, societăți bancare, societăți de asigurare și reasigurare, angajatorul persoanei vizate, organizații de cercetare a pietei, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, nu vom dezvălui fără autorizare nicio informație referitoare la clienții și asistenții noștri în brokeraj.

MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. dezvoltă măsuri administrative, fizice și tehnice pentru protejarea informațiilor stocate și se face responsabil de securitatea datelor.

Conform Legii nr. 677/2001 beneficiați de dreptul la acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justitiei. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-o cerere scrisă, datată și semnată, domnului Alexandru Apostol, Administrator al S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.