Termeni si conditii contractuali

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție următorii termeni și condiții privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare si a produselor financiare.

1. Informatii Generale

Va rugam ca, in calitatea dvs. de client, sa cititi cu atentie regulile cuprinse in Termenii si Conditiile de pe acest site. Continuarea utilizarii website-ului reprezinta acordul dumneavoastra asupra acestor  Termeni si conditii contractuale si utilizare a web-site-ului.

Este strict interzisa folosirea acestui site in scopul distrugerii sau alterarii lui, a continutului sau a securitatii acestuia ori pentru discreditarea sau hartuirea MaxyGo Broker de Asigurare.

S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. va aplica toate masurile de securitate tehnica si organizatorica pentru protejarea datelor asupra carora detine controlul impotriva oricarei situatii de manipulare accidentala sau intentionata, pierdere, distrugere sau impotriva accesului unei persoane neautorizate.

Contractele de asigurare sunt emise de catre intermediarul principal S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L in numele companiilor de asigurare partenere. Contractul de Asigurare se incheie in baza prezentului document continand termenele si conditiile emiterii, a cererii de oferta din partea Clientului, a ofertelor afisate in site si a solicitarii exprimate de Client catre S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. 

Produsele financiare sunt intermediate de catre S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L in numele clientilor, la institutiile bancare si nebancare partenere.

S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L.  are dreptul sa modifice unilateral prevederile din Termeni si conditii, in acord cu prevederile legale. Folosirea de catre dvs., in calitate de client, a paginii de internet dupa realizarea acestor schimbari, presupune ca ati luat cunostinta despre acestea, le intelegeti si v-ati exprimat acceptul cu privire la aplicarea acestora in ceea ce va priveste.

Pagina de internet S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. poate fi folosita doar de catre persoanele majore si care au capacitatea de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile, savarsind personal acte juridice.

Pagina de internet este protejata cu ajutorul conectarii cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale precum si procesele de de autentificare si autorizare, daca sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate TSL / SSL - 2048 biti.

S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L., cu sediul in Ploiesti, Str. Alba Iulia nr. 40A, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J29/1459/2003, C.U.I. 15710286, Capital social subscris si varsat 150.000 lei, inregistrata in Registrul Intermediarilor Principali al A.S.F. cu codul RBK-179, avand pagina web: www.maxygo.ro , e-mail: office@maxygo.ro, tel. fix: 0244.567.055, 0344.148.008, 0344.148.009, fax 0244.567.964, tel. mobil: 0720.990.500, 0720.990.503, 0720.990.509.

S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. este reprezentata legal prin dl. Alexandru Apostol, in calitate de Administrator / Director General / Conducator Executiv autorizat de A.S.F. si de dna. Podeanu Roxana, in calitate de Director Executiv.

S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. isi desfasoara activitatea de distributie prin intermediari secundari. Potentialii clienti / Clientii pot verifica inregistrarea acestor informatii pe site-ul ASF Romania www.asfromania.ro.

Intermediarul principal,  prin intermediarii secundari, ofera clientilor, la cererea acestora, consultanta privind produsele de asigurare intermediate, si reprezinta clientul in relatia cu asiguratorii.

MaxyGo Broker de Asigurare nu detine participatii calificate in cadrul asiguratorilor si nici asiguratorii nu detin participatii calificate in cadrul MaxyGo Broker de Asigurare.

MaxyGo Broker de Asigurare nu lucreaza pe baza unui onorariu platit direct de consumator, ci exclusiv pe baza unui comision. MaxyGo Broker de Asigurare incaseaza comision pentru contractele de asigurare incheiate. Comisionul de intermediere este inclus in prima de asigurare,  acopera toate taxele si costurile de ofertare, emitere, incasare si gestionare a politei, precum si toate costurile  aferente de functionare, autorizare/avizare si pregatire profesionala si nu afecteaza pretul achitat de catre client.

2. Definitii

Website-ul (pagina de internet) = sistemul paginilor web accesibile pe pagina de internet la adresa www.maxygo.ro

Client/consumator = orice persoana fizica sau juridica care acceseaza site-ul www.maxygo.ro

Termenii consumator şi client = prin consumator se înţelege numai persoana fizică, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, iar prin client se înţelege atât consumatorul, cât şi clientul persoană juridică.

Calcul = calcularea valorii ofertelor de asigurare in baza datelor oferite de Client / Consumator;

Asigurător = o societate de asigurare în sensul definiţiei prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 3 şi 4 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi care desfăşoară activităţi de distribuţie de asigurări şi reasigurări, potrivit pct. 9 şi 10;

Consultanţă = furnizarea unei recomandări personalizate unui client sau potenţial client, la cererea acestuia sau la iniţiativa distribuitorului de asigurări, în legătură cu unul sau mai multe contracte de asigurare;

Distribuitor de asigurări = intermediar de asigurări, intermediar de asigurări auxiliare sau asigurător;

Intermediar principal = intermediar, persoană juridică, ce desfăşoară activitate de distribuţie ulterior obţinerii autorizării de către A.S.F. şi instituţiile de credit sau firmele de investiţii potrivit definiţiei de la art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 2 din Regulamentul nr. 575/2013 care obţin avizul A.S.F. pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie;

Companie de brokeraj = intermediar principal, persoană juridică română, autorizată în condiţiile prevederilor legale.

Mandat de brokeraj = contractul dintre un client persoană juridică şi compania de brokeraj prin care clientul încredinţează acesteia reprezentarea intereselor sale privind obţinerea şi negocierea celor mai bune oferte în vederea încheierii contractelor de asigurare şi/sau de reasigurare, acordarea de asistenţă înainte şi pe durata gestionării contractelor, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri; acest contract poate avea caracter oneros, în cazul în care părţile stabilesc astfel;

Mediu on-line = mijloc prin care activitatea prestată se realizează în timp real prin intermediul unei reţele de acces informatic la distanţă, preponderent prin servicii web/internet;

Mijloace de comercializare electronică = totalitatea elementelor prin care distribuitorii comercializează electronic contracte de asigurare, precum servicii web, soluţii informatice şi echipamente hardware.

3. Informatii privind consultanta / ofertarea (Ce facem?)

3.1 MaxyGo Broker de Asigurare ofera consultanta bazata pe o analiza impartiala si personala si nu are obligatia contractuala de a lucra cu unul sau mai multi asiguratori.

3.2 MaxyGo Broker de Asigurare ofera consultanţa, după si prin analizarea unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piaţă, astfel încât recomandarea personalizată facuta potentialului client / clientului este efectuată pe baza unor criterii profesionale, astfel incat contractul de asigurare să răspundă cel mai bine cerinţelor şi necesităţilor contractantului.

3.3 MaxyGo Broker de Asigurare evalueaza cerintele si necesitatile potentialilor clienti / clientilor, pe baza informatiilor obtinute de la acestia, astfel incat contractele propuse sa fie in concordanta cu nevoile acestora.

3.4 MaxyGo Broker de Asigurare furnizeaza potentialilor clienti/clientilor  informatii obiective privind produsul de asigurare propus si intr-o forma usor de inteles.

3.5 MaxyGo Broker de Asigurare poate emite contracte de asigurare şi poate colecta prime de asigurare in numele societatilor de asigurare.

3.6 Fiecare produs de asigurare, de la fiecare companie de asigurare in parte, are PID-ul (Product Information Document) propriu si cuprinde cel putin urmatoarele informatii: tipul de asigurare, un rezumat al acoperirii asigurarii cuprinzand principalele riscuri, definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecărui beneficiu şi a clauzelor suplimentare, suma asigurata, acoperirea teritoriala precum si riscurile excluse, obligatiile asiguratului, durata contractului si metodele de executare, suspendare sau incetare a acestuia, informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri; modalitatea prin care se platesc primele si termenele de plata a primelor de asigurare; modalitatile si termenele de plata a indemnizatiilor de asigurare, a sumelor de rascumparare si a sumelor asigurate; procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de contractanţi sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale; informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;  legea aplicabilă contractului de asigurare.

Pentru detalierea tuturor aspectelor in ceea ce priveste contractul de asigurare, va recomandam sa consultati si conditiile de asigurare.

4. Cum se incheie contractul de asigurare?

Contractul de asigurare se incheie in baza:

Clientul poate efectua un calcul de tarif de prima de asigurare. Prin optiunea “Afiseaza tarifele” Clientul va obtine tariful pentru contractul de asigurare ales. Ulterior acestui proces, Clientul are posibilitatea de a renunta la proces sau de a continua cumpararea contractului de asigurare prin intermediul site-ului www.maxygo.ro. Clientul completeaza informatiile necesare platii si livrarii in format electronic pe adresa de e-mail.

Contractul de asigurare se va genera si va fi primit automat pe e-mail, numai dupa plata acestuia, si confirmarea platii de catre operatorul de plati al site-ului. Clientul poate realiza plata exclusiv on-line. Pentru efectuarea platii on-line, Clientul este directionat pe pagina securizata de internet a procesatorului de plati, unde are loc autorizarea tranzactiei.

Contractul de asigurare (cu exceptia contractelor de asigurare RCA) poate fi reziliat in termen de 14 zile calendaristice de la incheiere, cu exceptia asigurarii obligatorii de raspundere civila auto (RCA), pentru care se aplica reglementarile specifice acestei asigurari.

Toate preturile afisate sunt exprimate in RON. Plata produselor se efectueaza prin card on-line numai in RON.

In cazul tentativei de utilizare frauduloasa a sistemului de achizitii on-line cu plata prin intermediul cardurilor bancare, S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. va intreprinde toate demersurile necesare cerute de organele abilitate si va furniza datele cerute de catre autoritati.

Daca datele trecute pe contractul de asigurare nu corespund cu cele din documentele de proprietate, Clientul este obligat sa ne anunte urgent pe adresa de e-mail office@maxygo.ro. Erorile materiale inscrise in asigurare vor fi corectate prin emiterea de catre asigurator de acte aditionale/suplimente la contractul de asigurare.

Clientul poarta intreaga responsabilitate asupra datelor si informatiile completate pentru emiterea contractului de asigurare.

5. Cum obtin un produs financiar?

MaxyGo Broker de Asigurare faciliteaza obtinerea produselor financiare pentru clientii sai, in functie de institutia bancara sau nebancara aleasa si produsul dorit.

Pentru a primi o oferta pentru un produs financiar cu ajutorul MaxyGo Broker de Asigurare, clientii trebuie sa completeze formularul “Fisa client” aflat la sectiunea on-line.

6. Drepturile si Obligatiile Partilor

6.1 Clientul are dreptul de a fi informat asupra tururor detaliilor pe care le solicita referitoare la serviciile oferite de S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L.

6.2 Clientul are urmatoarele obligatii:

a) Sa foloseasca site-ul numai in scopuri legale si in conditii de corectitudine;

b) Sa nu modifice, transmita sau publice orice fel de informatie sau serviciu obtinut prin intermediul acestui site;

c) Sa nu desfasoare activitatea de cracking sau hacking si nicio activitate care contravine politicilor general acceptate de acces la internet;

d) Sa accepte prima de asigurare afisata pe site si modalitatea de plata.

e) Sa trimita orice document solicitat pentru emiterea contractului de asigurare.

f) Sa admita ca toate datele furnizate sunt corecte si conforme documentelor oficiale.

g) Sa declare ca are minim 18 ani.

 

6.3 S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. are urmatoarele drepturi:

a) de a solicita copiile documentelor justificative.

b) de a anula o comanda in cazul in care datele comunicate nu sunt corecte.

6.4 S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. are urmatoarele obligatii:

a) sa onoreze comenzile primite conform termenilor si conditiilor de emitere si livrare;

b) sa depuna toate eforturile necesare pentru protejarea paginii de internet si a informatiilor transmise prin utilizarea acesteia.

7. Mandatul in Brokeraj

Prin acceptarea prezentului acestor termeni si conditii, Clientul imputerniceste compania de brokeraj MaxyGo Broker de Asigurare sa emita contractul de asigurare la societatea de asigurare pe care clientul a stabilit-o.

Clientul are dreptul sa solicite Companiei de brokeraj informari cu privire la derularea contractelor de asigurare.

Compania de brokeraj actioneaza intotdeauna onest, corect si profesionist, astfel incat sa corespunda cel mai bine intereselor Clientului.

Compania de brokeraj prezinta informatiile Clientului obiectiv, corect, clar si neinselator si usor identificabile.

8. Acord de comunicare

In vederea informarii Clientului cu privire la aspecte legate de derularea contractelor de asigurare ( oferte, rate scadente, data de incetare si/sau reinnoirea contractelor de asigurare) canalul de comunicare agreat va fi alcatuit din adresa de e-mail si telefonul Clientului si adresa de e-mail si telefonul MaxyGo Broker de Asigurare.

Clientul are dreptul sa se retraga din acordul de comunicare dar nu mai devreme de incetarea relatiilor contractuale (expirarea contractului de asigurare emis online).

9. Raspunderi

MaxyGo Broker de Asigurare  nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa clientului sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui Site si a informatiilor pe care acesta le cuprinde sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, virusi sau orice alti factori similari.

MaxyGo Broker de Asigurare  nu garanteaza accesul sigur, continuu si neintrerupt la serviciile sale. MaxyGo Broker de Asigurare nu va fi responsabil pentru nici o problema sau disfunctionalitate a retelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet, serverelor, furnizorilor de internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricaror alte elemente ce pot cauza stricaciuni computerelor personale ca rezultat al utilizarii acestei pagini.

Orice declaratie falsa a clientului duce la anularea contractului de asigurare de catre asigurator si atrage raspunderea clientului pentru toate daunele provocate prin aceasta fapta.

10. Politica de retur

Contractele de asigurare RCA nu se anuleaza de catre societatile de asigurare, clientului revenindu-i obligatia de a achita catre MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L prima de asigurare aferenta acestora incepand cu momentul comenzii ferme.

Pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care clientul transmite dreptul de proprietate in perioada de asigurare, asiguratorul este obligat sa restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, parte din prima de asigurare platita, numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii si cu respectarea conditiilor generale de asigurare specifice companiei de asigurari la care a fost incheiat contractul de asigurare RCA.

Contractul de asigurare (cu exceptia contractelor de asigurare RCA) poate fi reziliat in termen de 14 zile calendaristice de la incheiere.

11. Confidentialitate

Informatii privind politica de confidentialitate regasiti la meniul “Politica de confidentialitate”.

12. Forta majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

13. Alte informatii

13.1 F.G.A. - Fondul de Garantare a Asiguraţilor destinat protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii precum si a tertelor persoane pagubite, in cazul in care asiguratorul se afla in stare de insolventa. Pentru informatii complete si actualizate privind activitatea acestuia si despre protectia care v-o ofera, va rugam sa accesati www.fgaromania.ro.

13.2 SAL-FIN - structura creata in cadrul A.S.F. cu scopul de a permite consumatorilor sa apeleze gratuit la un mecanism de solutionare alternative a litigiilor din domeniul financiar non-bancar. Toate detaliile le regasiti pe site-ul www.salfin.ro

13.3 Pentru transmiterea unei sesizari sau reclamatii privind activitatea MaxyGo Broker de Asigurare, va rugam sa ne transmiti informatii cat mai detaliate folosind unul dintre canalele noastre de comunicare: