MaxyGO

Broker de asigurare

Clienții MaxyGo pot apela la mecanisme alternative pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor (disputelor), astfel :

salfin+nobkg.png
contextual-maxygo-litifgii.jpg

Persoane fizice

Numite în continuare consumatori - pe lângă înregistrarea petițiilor la ASF, pot apela voluntar și gratuit, la mecanismul de rezolvare a litigiilor cu Asiguratorii (dar și cu alte entități reglementate și supravegheate de ASF – numite în continuare comercianți).

SAL-Fin (Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar non-bancar) funcționează exclusiv în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și este constituită din conciliatori care sunt înregistrați în Registrul Conciliatorilor, postat pe site-ul www.salfin.ro.

contextual-maxygo-litigii-1.jpg

Conciliatorul este definit ca fiind o persoană fizică ce dispune de cunoștințele și aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor sau al soluționării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum și de o bună înțelegere generală și specifică a legislatiei sectorului financiar în care solutionează și a legislației referitoare la protecția consumatorilor, persoane ce sunt independente și imparțiale.

SAL-Fin are în atribuții propunerea și/sau impunerea unei soluții părților aflate în litigiu. Derularea ambelor mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor va permite consumatorului alegerea unuia dintre ele, iar rezultatul va fi o hotărare motivată în cazul în care părțile acceptă soluția sau dacă nu, o încheiere cu soluția propusă și decizia părților.

background-1.jpg

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a putea apela la entitatea SAL–Fin, sunt:

  • consumatorul a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul;
  • litigiul nu este promovat cu rea-credinţă sau nu este ofensator;
  • litigiul nu a fost analizat anterior de către o altă entitate SAL sau de către o instanţă judecătorească;
  • consumatorul prezintă reclamaţia către SAL-Fin în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei care a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora;
  • instrumentarea unui astfel de litigiu nu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-Fin;
  • litigiul priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F.

Consumatorul va fi informat cu privire la dreptul pe care îl are de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor, potrivit Regulamentului nr 4/2016 al ASF, cu modificarile si completarile ulterioare și OG nr 38/2015 precum și cu privire la condițiile necesare de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul www.salfin.ro.

Persoane juridice

Pe lângă înregistrarea petițiilor la ASF, pot apela la mediere și arbitraj, ca mecanisme alternative de rezolvare a litigiilor cu Asiguratorii (dar și cu alte entități reglementate și supravegheate de ASF).

contextual-maxygo-litigii-2.jpg

ATENȚIE!

Metodele de soluționare alternative a litigiilor nu limitează dreptul părților de a se adresa instanțelor de judecată abilitate.

MaxyGo Broker va asigura participarea la procedurile de soluționare alternativă a litigiilor, la conciliere prin intermediul SAL-Fin, mediere sau arbitraj, după caz, atunci când se solicită.

MaxyGo
Parteneri pentru viitor

Orice drum începe cu un prim pas. Noi ne dorim să pavăm acest drum și să ne asigurăm că destinația nu rămâne doar un obiectiv ci devine o scop în sine. În acest sens, facem noi primul pas invitându-vă să luați legătură cu noi, Vom răspunde prompt solicitărilor dumneavostră.