Litigii

PARTENERI PENTRU VIITOR!

Clienții MaxyGo pot apela la mecanisme alternative pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor (disputelor), astfel :

SAL-Fin
Asigurari

PERSOANE FIZICE

Numite în continuare consumatori - pe lângă înregistrarea petițiilor la ASF, pot apela voluntar și gratuit, la mecanismul de rezolvare a litigiilor cu Asiguratorii (dar și cu alte entități reglementate și supravegheate de ASF – numite în continuare comercianți).

Definiții

  • SAL-Fin (Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar non-bancar) funcționează exclusiv în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și este constituită din conciliatori care sunt înregistrați în Registrul Conciliatorilor, postat pe site-ul www.salfin.ro
  • Conciliatorul este definit ca fiind o persoană fizică ce dispune de cunoștințele și aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor sau al soluționării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum și de o bună înțelegere generală și specifică a legislatiei sectorului financiar în care solutionează și a legislației referitoare la protecția consumatorilor, persoane ce sunt independente și imparțiale.
  • SAL-Fin are în atribuții propunerea și/sau impunerea unei soluții părților aflate în litigiu. Derularea ambelor mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor va permite consumatorului alegerea unuia dintre ele, iar rezultatul va fi o hotărare motivată în cazul în care părțile acceptă soluția sau dacă nu, o încheiere cu soluția propusă și decizia părților.
Asigurari Auto
Asigurari Auto

Condițiile pentru a apela la SAL–Fin:

  • consumatorul a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul;
  • litigiul nu este promovat cu rea-credinţă sau nu este ofensator;
  • litigiul nu a fost analizat anterior de către o altă entitate SAL sau de către o instanţă judecătorească;
  • consumatorul prezintă reclamaţia către SAL-Fin în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei care a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora;
  • instrumentarea unui astfel de litigiu nu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-Fin;
  • litigiul priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F.
Consumatorul va fi informat cu privire la dreptul pe care îl are de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor, potrivit Regulamentului nr 4/2016 al ASF, cu modificarile si completarile ulterioare și OG nr 38/2015 precum și cu privire la condițiile necesare de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul www.salfin.ro

PERSOANE JURIDICE

Pe lângă înregistrarea petițiilor la ASF, pot apela la mediere și arbitraj, ca mecanisme alternative de rezolvare a litigiilor cu Asiguratorii (dar și cu alte entități reglementate și supravegheate de ASF).

ATENȚIE!

• Metodele de soluționare alternative a litigiilor nu limitează dreptul părților de a se adresa instanțelor de judecată abilitate.

• MaxyGo Broker va asigura participarea la procedurile de soluționare alternativă a litigiilor, la conciliere prin intermediul SAL-Fin, mediere sau arbitraj, după caz, atunci când se solicită.

DOCUMENTE PRIVIND SAL-FIN: